Visionary Portraits


When I work to create your Visionary Portrait I ask for permission of your Spirit to allow me to travel to parraller dimetions/realities to see the version of you that is standing in her/his own power. While I paint I see and feel your challenges and your strenghts in this life. As I travel deeper into other dimensions Iam bringing to the canvas your strenghts and your true uniqness.
I communicale with our guides, that come in a form of animals, geaometric energies or spiritual beings.
The main focus of my work is to show you that you are powerful enough, and beautiful enough to take the next authentic step in exploring the mirracle of your being.
Visionary portrait will restore balance, will open your eyes for your own beauty and power.
This is Medicine Painting which takes you for a journey deep within.


Order now

Wizjonerski portret


Kiedy pracuję nad stworzeniem Twojego portretu wizjonerskiego, proszę o pozwolenie Twojego Ducha, aby pozwolił mi na podroż w Twoje równolegle wymiary/ rzeczywistości. Wtedy na tych płaszczyznach poznaje Ciebie w rożnych odkryciach. Podczas malowania widzę i czuję wasze wyzwania i wasze mocne strony w tym życiu. Gdy podróżuję głębiej w inne wymiary, przywołuję na płótno twoje siły i twoją prawdziwą niepowtarzalność. Komunikuję się z Twoi,i przewodnikami, które przychodzą w postaci zwierząt, energii geometrycznych lub istot duchowych. Głównym celem mojej pracy jest pokazanie ci, że jesteś wystarczająco potężny i wystarczająco piękny, aby podjąć kolejny autentyczny krok w odkrywaniu cudów twojego istnienia. Wizjonerski portret przywróci równowagę, otworzy oczy na własne piękno i moc. To jest malarstwo Medycyny , które zabierze Cię w podróż głęboko w sam środek siebie.

Zamów teraz